#1 2010-05-26 23:44:23

foksiunia

Administrator

Zarejestrowany: 2010-05-11
Posty: 3
Punktów :   

Logika!

Żeby było łatwiej i obyło się bez kasowania to własnie na forum wrzucam wszystko co może być przydatne na zaliczenie logiki!

Offline

 

#2 2010-05-30 15:38:49

Logika

Gość

Re: Logika!

A testy na egzamin mógłby ktoś tutaj wrzucić??

 

#3 2010-05-31 14:53:50

Kasia

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2010-05-14
Posty: 2
Punktów :   

Re: Logika!

A proszę bardzo wrzucam wszystko co mam może komuś się przyda
dużo się powtarza ale niektóre są inne

1. twórcą definiowania rzeczy przez wnioskowanie eliminacyjne był w starożytności:
a)Sokrates
b)Platon
c)Arystoteles

2.semiotyka dzieli się na:
a)semantykę, syntaktykę, pragmatykę
b)semantykę, syntaktykę, retorykę
c)semantykę, pragmatykę, retorykę

3.funkcja pragmatyczna logiki w prawie polega na:
a)porządkowaniu
b)interpretowaniu
c)skuteczności

4.czy język sztuczny posiada swój słownik?
a)tak
b)nie

5.do kategorii semantycznych zaliczamy:
a)nazwy, zdania, wyrażenia
b)nazwy, zdania, funktory
c)wyrażenia, nazwy, funktory

6.nazwa „kwadratowe koło” będzie nazwą:
a)oznaczającą
b)ogólną
c)nieoznaczającą

7.pomiędzy nazwami „kot” i „zwierzę” zachodzi stosunek:
a)podrzędności
b)nadrzędności
c)krzyżowania

8.definicja w postaci „x znaczy tyle co y” jest definicją:
a)realną
b)nominalną
c)klasyczną

9.błąd ignotum per ignotum polega na:
a)brak adekwatności definicji
b)definiowaniu tego samego przez to samo
c)definiowaniu nieznanego przez nieznane

10.symbolem „-->” oznaczamy:
a)alternatywę
b)implikację
c)koniunkcję

11.implikacja jest fałszywa jeżeli:
a)poprzednik i następnik są fałszywe
b)poprzednik jest fałszywy, a następnik jest prawdziwy
c) poprzednik jest prawdziwy, a następnik jest fałszywy

12.które ze zdań można zapisać wzorem: [(p-->q) ^q’] -> p’
a)„jeżeli jutro będzie ładna pogoda to pojadę na wycieczkę rowerową i nie pojechałem na tą wycieczkę, bo nie miałem czasu”
b)„ jeżeli zgubiłem wczoraj dokumenty w restauracji to musiałem tej restauracji być i jeżeli nie byłem wczoraj w tej restauracji to nie mogłem tam zgubić tych dokumentów”
c)„jeżeli będę miał czas to pojadę do lasu na grzyby i nie miałem czasu to nie pojechałem na grzyby”
13.symbolem SiP oznaczamy zdanie:
a)ogólno twierdzące
b)szczegółowo twierdzące
c)szczegółowo przeczące

14.pomiędzy zdaniami (SiP)’ SoP zachodzi stosunek:
a)podprzeciwieństwa
b)nadrzędności
c)przeciwieństwa

15.wnioskowanie dedukcyjne polega na:
a)dochodzeniu ze znanego następstwa do nieznanej racji
b)dochodzeniu ze znanej racji do nieznanego następstwa
c)dochodzeniu ze znanego następstwa do znanej racji

i następna wersja:) :

1.twórcą znanych w starożytności paradoksów- „Achillesa i żółwia”, „strzały” był:
a)Heraklif z Efezu
b)Platon
c)Zeneon z Elei

2.syntaktyka zajmuje się:
a)opisem stosunków zachodzących między znakami a tymi, którzy te znaki nadają lub odbierają
b)opisuje stosunki zachodzące pomiędzy znakami wewnątrz języka
c)opisuje stosunki zachodzące pomiędzy znakami a rzeczywistością

3.funkcja interpretacyjna w prawie polega na:
a)właściwym odczycie i zrozumieniu tekstu prawnego
b)osiągnięciu maksymalnej skuteczności
c)zapewnieniu właściwej komunikacji

4.czy słowo „time” jest wyrazem w języku polskim?
a)tak
b)nie

5.desygnatem nazwy jest:
a)wszelki przedmiot oznaczony przez tę nazwę
b)tylko ten przedmiot, którego cechy wymienia desygnat
c)wszelki przedmiot pozostający poza zakresem danej nazwy

6.nazwy „Adam Mickiewicz” i „największy poeta polski okresu romantyzmu” są:
a)równoznaczne
b)równoważne
c)równoważnikowe

7.pomiędzy nazwami „student” i „Polak” zachodzi stosunek:
a)równoważności
b)krzyżowania
c)podrzędności

8.definicja w postaci „x jest y” jest definicją:
a)klasyczną
b)nominalną
c)realną

9.błąd „idem per idem” polega na:
a)braku adekwatności definicji
b)definiowaniu nieznanego przez nieznane
c)definiowaniu tego samego przez to samo

10.symbolem „^” oznaczamy:
a)koniunkcję
b)alternatywę
c)implikację

11.alternatywa jest fałszywa jeśli:
a)poprzednik i następnik są prawdziwe
b)poprzednik jest fałszywy a następnik jest prawdziwy
c)poprzednik i następnik są fałszywe

12.które ze zdań można zapisać wzorem: [(p ^q’) --> (p’ V q’)]
a)„jeżeli nieprawda że dużo zarabiam i mam duży majątek to nieprawda że dużo zarabiam lub nieprawda że duży majątek”
b)„jeżeli nieprawda że dużo zarabiam i nieprawda że mam duży majątek to nieprawda że dużo zarabiam lub nieprawda że mam duży majątek”
c)„jeżeli nieprawda że dużo zarabiam i mam duży majątek to nieprawda że dużo zarabiam i nieprawda że mam duży majątek”

13.symbolem SeP oznaczamy zdanie:
a)ogólno twierdzące
b)ogólno przeczące
c)szczegółowo przeczące

14.pomiędzy zdaniami (SiP)’ (SaP)’ zachodzi stosunek:
a)podrzędności
b)nadrzędności
c)przeciwieństwa

15.wnioskowanie redukcyjne polega na:
a)dochodzeniu ze znanego następstwa do nieznanej racji
b)dochodzeniu ze znanej racji do nieznanego następstwa
c)dochodzeniu ze znanego następstwa do znanej racji
zerówka z logiki z zeszłego roku :

matryce i kwadrat logiczny- ulubione
- podział semiotyki(sematyka,syntatyka,pragmatyka)
- funkcja pragmatyczna(skuteczność)
- czy język sztuczny posiada swój słownik(tak)
- kategorie semantyczne(nazwa,zdanie,funktor)
- kwadratowe koło to nazwa nieoznaczająca
- jaki jest zakres między kotem i zwierzęciem(podrzędności)
- paradoks achillesa i żółwia( Zenon z Elei)
- twórca wnioskowania eliminacyjnego
- x oznacza y-definicja nominalna
- co oznacza--> (implikacja)
- co oznacza zdanie SiP( szczegółowo twierdzące)
- jaka jest relacja mieedzy SiP a SoP(podprzeciwieństwo)
- był podany wzór z 2 zmiennymi trzeba było dopasować do niego zdanie,ale to jest proste

twórca indukcji eliminacyjnej
czy język sztuczny ma swój słownik?
czy słowo "time" jest w polskim słowniku?
funkcja pragmatyczna
implikacja(znak i kiedy jest fałszywa)
koniunkcja(znak i kiedy jest prawdziwa)
definicja nominalna i realna
dopasować zdanie do wzoru
błędy w definiowaniu - łacińskie nazwy
Zenon z Elei (czy coś takiego:P)
kot-zwierze - określić stosunek
podział semiotyki
podział kategorii semantycznych
desygnat nazwy
nazwy oznaczające, nieoznaczające
Adam Mickiewicz - najwiekszy poeta... - czy to nazwa równoznaczna
zdania kategoryczne - jakie oznaczenie ma zdanie(S-P)
kwadrat logiczny(wskazać zależności)

-wskazac stosunek student,polak-chyba krzyzowania
-czy slowo time jest wyrazem w jez. polskim
-czy wyrazenia: student i osoba chodzaca na wyklady sa:równowazne,rownoznaczne czy rownowaznikowe
-jaka to definicja a to b:klasyczna,realna,czy nominalna
- desygnat nazwy
-syntaktyka
-czy logika zajmuje sie tekstami prawnymi czy cos takiego

i z egzaminu ale tylko 1 rzad
-te zdanie z Mickiewiczem i najwiekszym poeta to ma by równowazne
-definicja a jest b-jaka to klasyczna,realna czy nominalna,
-na czym polega funkcja interpretacyjna logiki-na wlasciwym odczytywaniu tekstów prawnych
-znak koniunkcji
-na czym polega metoda redukcyja(dedukcyjna)-ze znanych nastepstw do nieznanych racji
-desygnat-wszelki przedmiot....
-logika-
-dopasowac zdania do wzoru miej wiecej takiego (p^q)'>(p'^q')-chodzi o te przeczenia,beda 3 zdania i trzeba wybrac najbardziej pasujace
-stosunek student-polak- krzyzowania
-jaki zakres miedzy SiP a SaP-podrzednosci
-czy slowo time jest wyrazem w jez.PL-nie jest
-co to jest syntaktyka-odp ze wewnatrz cos tam....
-kiedy alternatywa jest falszywa-nastepna i nastepnik sa falszywe
-paradoks zólwia i strzaly-Zenon z Elei
-def idem per idem-to samo przez to samo

i takie też mam pyt:

Rząd I
1. Podział semiotyki
Odp: semantyka, syntaktyka, pragmatyka
2. Paradoks Achillesa i żółwia : Zenon z Elei
3. Twórca wnioskowania eliminacyjnego
Odp: Palton
4. Co oznacza SIP
Odp: szczegółowo twierdzące
5. Czy słowo TIMA, jest w języku polskim
Odp: nie
6. Koniunkcja p^q, jest prawdziwa…
Odp: tylko w wypadku gdy 2 człony są prawdziwe
7. idem per idem
Odp: to samo przez to samo
8. Adam Mickiewicz- największy poeta
Odp: odpowiedzi równoważne
9. Wskaż stosunek student polak
Odp: krzyżowanie
10. Wskaż zależność SIP SAP
Odp: podrzędność
11. Jaka to definicja A jest B
Odp: realna
12. Syntaktyka
Odp: zajmuje się zależnościami wewnątrz języka/relacje pomiędzy nazwami/
13. Redukcja
Odp: od stosunku do przyczyny
14. Funkcja interpretacyjna logiki
Odp: wszystkie przepisy, normy interpretowane / rozumienie prawa zgodnie z zasadami logiki/
15. Zdanie dobrać do wzoru:Rząd II
1.Funkcje pragmatyczne logik
Odp: skuteczność (wiedza z zakresu logiki)
2. Czy język sztuczny posiada swój słownik
Odp: tak
3. Kategorie semantyczne
Odp: zdanie, funktor
4. Kwadratowe koło
Odp: nazwa i nazwa nie oznaczająca
5. Jaki jest zakres między kot i zwierzę
Odp: podrzędność
6. X znaczy Y
Odp: definicja nominalna
7. Relacje między SIP SOP
Odp: podprzeciwieństwa
8. wzór implikuje z implikacją prim
Odp: trzeba wybrać zdanie o dekretach
9. Twórca indukcji eliminacyjnej
Odp: Sokrates
10. znak i kredy fałszywe
Odp: gdy jeden prawdziwy a drugi fałszywy
11. Ingnotum per ingnotum
Odp: nieznane przez nieznane
12. dedukcje
Odp: od dwóch znanych przyczyn do skutków
13. alternatywa znak i kredyt fałszywa
Odp: gdy następnik i następstwa są fałszywe
14. Podział semiotyki
Odp: semantyka, syntaktyka, pragmatyka
15. Co oznacza SIP
Odp: szczegółowe twierdzenie


# Na czym polega funkcja interpretacyjna logiki?
Na właściwym odczytywaniu tekstów prawnych
# znak koniunkcji
1
#na czy polega metoda redukcyjna(dedukcyjna)
Ze znanych następstw do nieznanych racji
# desygnat
Wszelki przedmiot
# logika
# dopasować zdanie do wzoru
m.in. (p^q) > (p’^q’)
chodzi o to przeczenie; będą zdania i trzeba wybrać najbardziej pasujące
# co to jest syntaktyka?Przesyłam pytania z zeszłorocznego egzaminu z logiki u Kasprzaka z pierwszego roku prawa. Nie wszystkie odpowiedzi są jednak poprawne...
1. Podział semiotyki
Odp: semantyka, syntaktyka, pragmatyka
2. Paradoks Achillesa i żółwia : Zenon z Elei
3. Twórca wnioskowania eliminacyjnego
Odp: Palton
4. Co oznacza SIP
Odp: szczegółowo twierdzące
5. Czy słowo TIMA, jest w języku polskim
Odp: nie
6. Koniunkcja p^q, jest prawdziwa…
Odp: tylko w wypadku gdy 2 człony są prawdziwe
7. idem per idem
Odp: to samo przez to samo
8. Adam Mickiewicz- największy poeta
Odp: odpowiedzi równoważne
9. Wskaż stosunek student polak
Odp: krzyżowanie
10. Wskaż zależność SIP SAP
Odp: podrzędność
11. Jaka to definicja A jest B
Odp: realna
12. Syntaktyka
Odp: zajmuje się zależnościami wewnątrz języka/relacje pomiędzy nazwami/
13. Redukcja
Odp: od stosunku do przyczyny
14. Funkcja interpretacyjna logiki
Odp: wszystkie przepisy, normy interpretowane / rozumienie prawa zgodnie z zasadami logiki/
15. Zdanie dobrać do wzoru:Rząd II
1.Funkcje pragmatyczne logik
Odp: skuteczność (wiedza z zakresu logiki)
2. Czy język sztuczny posiada swój słownik
Odp: tak
3. Kategorie semantyczne
Odp: zdanie, funktor
4. Kwadratowe koło
Odp: nazwa i nazwa nie oznaczająca
5. Jaki jest zakres między kot i zwierzę
Odp: podrzędność
6. X znaczy Y
Odp: definicja nominalna
7. Relacje między SIP SOP
Odp: podprzeciwieństwa
8. wzór implikuje z implikacją prim
Odp: trzeba wybrać zdanie o dekretach
9. Twórca indukcji eliminacyjnej
Odp: Sokrates
10. znak i kredy fałszywe
Odp: gdy jeden prawdziwy a drugi fałszywy
11. Ingnotum per ingnotum
Odp: nieznane przez nieznane
12. dedukcje
Odp: od dwóch znanych przyczyn do skutków
13. alternatywa znak i kredyt fałszywa
Odp: gdy następnik i następstwa są fałszywe
14. Podział semiotyki
Odp: semantyka, syntaktyka, pragmatyka
15. Co oznacza SIP
Odp: szczegółowe twierdzenie

funkcja pragmatyczna(skuteczność)
- czy język sztuczny posiada swój słownik(tak)
- kategorie semantyczne(nazwa,zdanie,funktor)
- kwadratowe koło to nazwa nieoznaczająca
- jaki jest zakres między kotem i zwierzęciem(podrzędności)
- paradoks achillesa i żółwia( Zenon z Elei)
- twórca wnioskowania eliminacyjnego
- x oznacza y-definicja nominalna
- co oznacza--> (implikacja)
- co oznacza zdanie SiP( szczegółowo twierdzące)
- jaka jest relacja mieedzy SiP a SoP(podprzeciwieństwo)
- był podany wzór z 2 zmiennymi trzeba było dopasować do niego zdanie,ale to jest proste

twórca indukcji eliminacyjnej
czy język sztuczny ma swój słownik?
czy słowo "time" jest w polskim słowniku?
funkcja pragmatyczna
implikacja(znak i kiedy jest fałszywa)
koniunkcja(znak i kiedy jest prawdziwa)
definicja nominalna i realna
dopasować zdanie do wzoru
błędy w definiowaniu - łacińskie nazwy
Zenon z Elei (czy coś takiego:P)
kot-zwierze - określić stosunek
podział semiotyki
podział kategorii semantycznych
desygnat nazwy
nazwy oznaczające, nieoznaczające
Adam Mickiewicz - najwiekszy poeta... - czy to nazwa równoznaczna
zdania kategoryczne - jakie oznaczenie ma zdanie(S-P)
kwadrat logiczny(wskazać zależności)

-wskazac stosunek student,polak-chyba krzyzowania
-czy slowo time jest wyrazem w jez. polskim
-czy wyrazenia: student i osoba chodzaca na wyklady sa:równowazne,rownoznaczne czy rownowaznikowe
-jaka to definicja a to b:klasyczna,realna,czy nominalna
- desygnat nazwy
-syntaktyka
-czy logika zajmuje sie tekstami prawnymi czy cos takiego
i z egzaminu ale tylko 1 rzad
-te zdanie z Mickiewiczem i najwiekszym poeta to ma by równowazne
-definicja a jest b-jaka to klasyczna,realna czy nominalna,
-na czym polega funkcja interpretacyjna logiki-na wlasciwym odczytywaniu tekstów prawnych
-znak koniunkcji
-na czym polega metoda redukcyja(dedukcyjna)-ze znanych nastepstw do nieznanych racji
-desygnat-wszelki przedmiot....
-logika-
-dopasowac zdania do wzoru miej wiecej takiego (p^q)'>(p'^q')-chodzi o te przeczenia,beda 3 zdania i trzeba wybrac najbardziej pasujace
-stosunek student-polak- krzyzowania
-jaki zakres miedzy SiP a SaP-podrzednosci
-czy slowo time jest wyrazem w jez.PL-nie jest
-co to jest syntaktyka-odp ze wewnatrz cos tam....
-kiedy alternatywa jest falszywa-nastepna i nastepnik sa falszywe
-paradoks zólwia i strzaly-Zenon z Elei
-def idem per idem-to samo przez to samo

1/ Za „ojca” logiki uznawany jest powszechnie:
A – Sokrates
B – Platon
C – Arystoteles.

2/ Ojcem stosunków zachodzących między znakami, a tymi którzy te znaki nadają lub odbierają zajmuje się:
A – semantyka
B – syntaktyka
C – pragmatyka.

3/ Logika jako narzędzie do tworzenia prawa pełni rolę funkcji:
A – komunikacyjnej
B – konstrukcyjnej
C – interpretacyjnej.

4/ Wyrażenia nadające się na podmioty i orzeczniki zdań określamy jako:
A – nazwy
B- funktory
C – słowa.

5/ Pomiędzy nazwami „kobieta” i „mężczyzna” zachodzi stosunek:
A – podrzędności
B – wyłączania się
C – krzyżowania.

6/ Definicja przez tzw. rodzaj i różnicę gatunkową to definicja:
A – nominalna
B – realna
C – klasyczna.

7/ Błąd „ ignotum per ignotum” polega na:
A – braku adekwatności definicji
B – definiowaniu tego samego przez to samo
C – definiowaniu nieznanego przez nieznane.

8/ Symbolem „ „ oznaczamy:
A – alternatywę
B – implikację
C – koniunkcję.
ARKUSZ PYTAŃ E
9/ Równoważność jest prawdziwa jeżeli:
A – poprzednik i następnik są prawdziwe
B – poprzednik jest prawdziwy a następnik fałszywy
C – poprzednik jest fałszywy a następnik prawdziwy
10/ Zdanie „Niektórzy prawnicy są adwokatami” zapisujemy wzorem:
A – S a P
B – S e P
C – S i P

11/ Pomiędzy daniami „S i P” a „S o P” zachodzi stosunek:
A – przeciwieństwa
B – podprzeciwieństwa
C – podrzędności

12/ Rozumowanie, w którym przesłanki są znane a nieznane następstwo nazywamy:
A – rozumowaniem dedukcyjnym
B – rozumowaniem redukcyjnym
C – rozumowaniem indukcyjnym

1/ Twórcą „nauki o metodzie” był:
A – F. Bacon
B – Kartezjusz
C – Leibniz

2/ Syntaktyka zajmuje się:
A – opisem stosunków zachodzących między znakami a tymi, którzy te znaki nadają lub odbierają
B – opisuje stosunki zachodzące pomiędzy znakami wewnątrz języka
C – opisuje stosunki zachodzące pomiędzy znakami a rzeczywistością

3/ Czy język polski jest jezykiem:
A – naturalnym
B – sztucznym
C – mieszanym

4/ Czy nazwa „kolega” jest nazwą:
A – jednostkową
B – ogólną
C – nieoznaczoną

5/ Wyrażenie „X znaczy tyle co y” to definicja:
A – realna
B – nominalna
C – klasyczna

6/ Definicja: „Pies to zwierze czworonożne nie latające” zawiera błąd:
A – braku adekwatności
B – braku sensu
C – określenia cech nieistotnych

7/ W zdaniu „Jan je obiad” występuje:
A – funktor zdaniotwórczy od jednego argumenty nazwowego
B – funktor zdaniotwórczy od dwóch argumentów nazwowych
C – funktor zdaniotwórczy od dwóch argumentów zdaniowych

8/ Zdanie „Jan nie jest przestępcą” jest zdaniem:
A – implikacyjnym
B – koniunkcyjnym
C - negatywnym

1/ Twórcą dzieła: „organom” był:
A – Platon
B – Arystoteles
C – Parmenidas

2/ Semiotyka dzieli się na:
A – semantykę, syntaktykę, pragmatykę
B – semantykę, syntaktykę, syntaksę
C – semantykę, syntaktykę, prakseologię

3/ Czy logika zajmuje się komunikacja pozawerbalną?
A – tak
B – nie

4/ Czy nazwy „grzywna” i „kara pieniężna” są:
A – równoważne
B – równoważnikowe
C – równoznaczne

5/ Definiensem nazywamy:
A – wyrażenie za pomocą którego definiujemy
B – wyrażenie definiowane
C – tzw. określną

6/ Błąd „ idem per idem” polega na:
A – braku adekwatności definicji
B – definiowaniu nieznanego przez nieznane
C – definiowaniu tego samego przez to samo

7/ Zdanie „Jan jest studentem” jest zdaniem:
A – podmiotowo orzecznikowym
B – podmiotowo – orzeczeniowym
C – egzystencjalnym

8/ Funktor „albo” jest charakterystyczny dla:
A – alternatywy
B – alternatywy rozłącznej
C – koniunkcji


9/ Równoważność jest fałszywa jeśli:
A – poprzednik i następnik są prawdziwe
B – poprzednik jest fałszywy, a następnik prawdziwy
C – poprzednik i następnik jest fałszywy

10/ Zdanie „ Żaden adwokat nie jest prokuratorem” zapisujemy wzorem:
A – S a P
B – S e P
C – S o P

11/ Błędem w sylogizmie kategorycznym nie jest:
A – użycie więcej niż trzech terminów
B – termin średni ani razu nie rozłożony
C – użycie obydwu przesłanek twierdzących

12/ Wnioskowanie ze znanego następstwa o nieznanych przesłankach to:
A – wnioskowanie dedukcyjne
B – wnioskowanie redukcyjne
C – wnioskowanie indukcyjne.

Arkusz pytań nr 2
1/ Twórcą definiowania rzeczy przez wnioskowanie eliminacyjne był w starożytności:
A – Sokrates
B – Platon
C – Arystoteles
2/ Semiotyka dzieli się na:
A – semantykę, syntaktykę, pragmatykę
B – semantykę, syntaktykę, retorykę
C – semantykę, pragmatykę, retorykę
3/ Funkcja pragmatyczna logiki w prawie polega na:
A – porządkowaniu
B – interpretowaniu
C – skuteczności
4/ Czy język sztuczny posiada swój słownik?
A – tak
B – nie
5/ Do kategorii semantycznych zaliczamy:
A – nazwy, zdania, wyrażenia
B – nazwy, zdania, funktory
C – wyrażenia, nazwy, funktory
6/ Nazwa „kwadratowe koło” – będzie nazwą:
A – oznaczającą
B – ogólną
C – nieoznaczającą
7/ Pomiędzy nazwami „kot” i „zwierzę” – zachodzi stosunek:
A – podrzędności
B – nadrzędności
C – krzyżowania
8/ Definicja w postaci: „x znaczy tyle co y” – jest definicją:
A – realną
B – nominalną
C – klasyczną
9/ Błąd „ignotum per ignotum” polega na:
A – braku adekwatności definicji
B – definiowaniu tego samego przez to samo
C – definiowaniu nieznanego przez nieznane
10/ Symbolem „->” oznaczamy:
A – alternatywę
B – implikację
C – koniunkcję
11/ Implikacja jest fałszywa jeżeli:
A – poprzednik i następnik są fałszywe
B – poprzednik jest fałszywy a następnik prawdziwy
C – poprzednik jest prawdziwy a następnik fałszywy
12/ Które ze zdań można napisać wzorem: [(p->q)^q’]->p’
A – „Jeżeli będzie jutro ładna pogoda to pojadę na wycieczkę rowerową i nie pojechałem na tę wycieczkę, bo nie miałem czasu”
B – „Jeżeli zgubiłem wczoraj dokumenty w restauracji to musiałem w tej restauracji być i jeżeli nie byłem wczoraj w tej restauracji to nie mogłem tam zgubić dokumentów”
C – „Jeżeli będę miał czas to pojadę do lasu na grzyby i nie miałem czasu to nie pojechałem na grzyby”
13/ Symbolem „S i P” – oznaczamy zdania:
A – ogólno-przeczące
B – szczegółowo-twierdzące
C – szczegółowo-przeczące
14/ Pomiędzy zdaniami: (S i P)’ S o P - zachodzi stosunek:
A – podprzeciwieństwa
B – nadrzędności
C – przeciwieństwa
15/ Wnioskowanie dedukcyjne polega na:
A – dochodzeniu ze znanego następstwa do nieznanej racji
B – dochodzeniu ze znanej racji do nieznanego następstwa
C – dochodzeniu ze znanego następstwa do znanej racji
8. definicja w postaci „x jest y” jest definicją:
a) klasyczną
b) nominalną
c) realną
9. błąd „idem per idem” polega na:
a) braku adekwatności definicji
b) definiowaniu tego samego przez to samo
c) definiowaniu nieznanego przez nieznane
10. Symbolem „^” oznaczamy:
a) koniunkcję
b) alternatywę
c) implikację
11. Alternatywa jest fałszywa jeśli:
a) poprzednik i następnik są prawdziwe
b) poprzednik jest fałszywy a następnik jest prawdziwy
c) poprzednik i następnik są fałszywe
12. które ze zdań można zapisać wzorem: [(p^q’)->(p’vq’)]
a) „Jeżeli nieprawda, że dużo zarabiam i mam duży majątek, to nieprawda, że dużo zarabiam lub nieprawda, że mam duży majątek”
b) „Jeżeli nieprawda, że dużo zarabiam i nieprawda, że mam duży majątek, to nieprawda, że dużo zarabiam lub nieprawda, że mam duży majątek”
c) Jeżeli nieprawda, że dużo zarabiam i mam duży majątek, to nieprawda, że dużo zarabiam i nieprawda, że mam duży majątek”
13. Symbolem S e P oznaczamy zdanie:
a) ogólno twierdzące
b) ogólno przeczące
c) szczegółowo przeczące
14. Pomiędzy zdaniami (S i P)’ (S a P)’ zachodzi stosunek:
a) podrzędności
b) nadrzędności
c) przeciwieństwa
15. Wnioskowanie redukcyjne polega na:
a) dochodzeniu ze znanego następstwa do nieznanej racji
b) dochodzeniu ze znanej racji do nieznanego następstwa
c) dochodzeniu ze znanego następstwa do znanej racji

Ostatnio edytowany przez Kasia (2010-05-31 14:59:54)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.wolontariat.pun.pl wprowadzenie do mikroekonomii marek rekowski pdf lubelskie forum pora na przygodę triki top eleven wot logo klanu na czołgu